FUMİGASYON NEDİR?

Fumigasyon 20. yüzyılın başından beri ürünlerdeki zararlı etmenlere karşı kullanılan bir kimyasal savaş metodudur.
Fumigasyonun Tanımı:
Böcekleri ( yumurta, larva, nymph, pup ve ergin dönemde ) ve diğer zararlı etmenleri ( nematod, mantar, bakteri gibi ) öldürmek amaçlı ile kapalı bir ortamda ( belirli bir ısıda ve miktarda ) gaz halinde kimyasal bir madde ( fumigant ) vermek ve belirli bir süre gazı bu ortamda tutma işlemidir.
Fumigasyonun Gayesi ve Önemi:
Fumigasyon her türlü bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürünler, diğer materyaller, ihraracatı yapılan ürünler ile üzerinde taşınan tahta paletleri zararlı etmenlerden arındırarak bu etmenlerin ürünlerde oluşturduğu tahribatı ve kaybı önlemek suretiyle ürünün sağlıklı halde bulunması amacını gerçekleştirmektedir.
DCS İlaçlama Fumigasyon olarak bizler 7 gün 24 saat boyunca deneyimli teknik ekip ve kadromuzla siz müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Silo, gemi, konteyner, depo… gibi birçok farklı alanda, uygun fumigasyon teknikleri ve malzemeleri ile ürünlerinizi koruma altına alıyor ve ürün kayıpları yaşamanızı önlüyoruz.

HİZMET VERDİĞİMİZ SEKTÖRLER

Gıda Fabrikaları

*İlaç Fabrikaları

*Endüstriyel İşletmeler

*Sağlık Kurumları

*Alışveriş ve İş Merkezleri

*Oteller

*Okullar ve Eğitim Kurumları

*Marketler

*Catering İşletmeleri

*Yaşam Alanları

*Her Türlü Yaşam Alanı

*Silolar

*Besi Çİftlikleri

*Boş-dolu Konteyner

Fumigasyonun Olumlu Yönleri:
1. Ürüne direkt olarak tatbik edilebilir.
2. Üründe uç noktalara kadar nüfuz edebilme ve homojen dağılma özelliği vardır.
3. Gıda maddelerinde kalıntı ve koku oranının tolerans sınırı içindedir.
4. Zararlı etmenlerin tüm biyolojik dönemlerine etkilidir.
Fumigasyonda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
1. Fumigasyon işlemi tehlikeli ve ölümcüldür.
2. Dikkat edilmesi ve gözden kaçan en önemli ikinci husus, insan ve hayvanlar için sakıncalı olmayan kalıntı sınırı olarak ifade edilen tolerans residue (hoşgörülür kalıntı) kavramı çok iyi bilinmeli ve uygulanmalıdır.
3. En az iki eğitimini almış fumigasyon operatör tarafından uygulanmalıdır.
4. Fümigasyonda kullanılacak fümigantların özellikleri ile fümige edilecek materyalin yapısı ve nitelikleri iyi bilinmelidir.
5. Fümigasyonu yapılacak ürün ve kullanılacak fümiganta en uygun olan fümigasyon tekniği seçilmelidir.
Nerelerde Fumigasyon Yapıyoruz?
Ticaret, lojistik ve tarım ürünlerinin depolanması Gıda ve yem üretimi ve fumigasyon prosesi.Bu hizmet, başlıca tarımsal ürünlerin ihracatını yapan firmalara tarımsal müşterilere verilmektedir. İçerdiği konular:

 • Kargo ve yük te fumigasyon
  • Tarımsal ürünlerin fumigasyonu: hububat, baklagiller, kakao, fıstık, kahve, tütün, vs.
  • Tarım ürünlerinin böceklere ve akarlara karşı işlem görmesi,
  • Büyük miktarda, torbalanmış malların, ekinin, siloların ve depoların işlem görmesi,
 • Limanlarla ilgili fumigasyon
  • Yolculuk sırasında “transit” fumigasyon
  • Gemilerde hamam böceği imhası
  • Deratizasyon
  • Boş ambarların, uçakların dezenfeksiyonu
  • Kolorasyon (boyama)
  • Depolama sırasında: silolar, depolar ve tanklar
  • Taşıma sırasında: gemiler, mavnalar, trenler, kamyonlar, konteynerler
 • Endüstride dezenfeksiyon ve fumigasyon: gıda endüstrisi, un değirmenleri, bira fabrikaları, malthaneler
 • Konteynerlerin, tomruk ve paletlerin karantina işlemleri
 • Havalandırma ve gaz ölçümleri

UYGULAMA ALANLARI

 • Depolanmış tarım ürünleri
 • Hayvansal ürünler
 • Deri ve deriden mamul eşyalar
 • Fidanlar
 • Fabrika binaları
 • Gemiler
 • Taşıtlar
 • Mobilya ve kitaplara varıncaya kadar çok değişik materyallere uygulanabilir.

Günümüzde, dünya gıda üretimi, hala hasat sonrası depolama ve nakliye sırasında zararlılardan ileri gelen büyük kayıplardan zarara uğramaktadır. Böcek zararlılarının yol açtığı zararı kontrol altına almak ve en aza indirmek için etkili ve güvenilir bir zararlı kontrol programına gereksinim vardır.

Fumigasyon, stok koruma ve zararlı kontrolü yüksek uzmanlık alanlarıdır. Bu alanda SGS’nin çok değerli uzmanlıkları vardır. Ek olarak, bizim dünya çapındaki ağımız, çok kısa süreler içinde her liman ve bölgede çalışmamıza olanak vermektedir.

Çalışmalarımız uluslararası kalite ve güvenlik standartlarına olduğu gibi en sıkı yerel ve uluslararası yasalara uygunluk gösterir. Teknisyenlerimiz ve mühendislerimiz çok iyi yetişmişlerdir ve var olan en iyi teknikler hakkında size yardımda ve önerilerde bulunabilirler.

İthalatta Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

* Gümrük Komisyoncularıyla görüşerek ithal edilecek ürünün G.T.İ.P (Gümrük Tarife İstatislik Pozisyon) numarasını tespit ederek ürünün tabi olduğu kota , kısıtlama, vergi vb. belirlemek

* İthal edilecek ürün hakkında; İç pazar için analiz çalışmaları yapmak, Malla ilgili her hangibir kota, yasak gibi kısıtlama olup olmadığının kontrolünü gerçekleştirmek, Nakliye, gümrük sırasında çıkabilecek maliyetleri hesaplamak, Malın yurda girişi ile ilgili herhangi bir izin olup olmadığının kontrolünün sağlanması.

* Yapılacak ithalat için gerekli olan finansmanın sağlanması

* Yurt dışındaki fuarlara katılmak suretiyle fuar araştırması yapmak.

Kereste, Tomruk ithalatı ile İlgili belgelerde dikkat edilmesi gerekenler:

 

 • Orijinal mal faturası
 • Sağlık sertifikası (gerekli ibareler eksiksiz olmalı ve mal cinsinin Latince ismi mutlaka yazılmalı)
 • Konşimento-Manifesto (Adet-M3-Tonaj gözükmeli)
 • Teslim şekline göre Navlun faturası,sigorta poliçesi,ara navlun,liman yüklemesi
 • Banka dekontu (Transfer yazılarının asılları veya KKDF dekontunun aslı)
 • Tomruk için en düşük Fob kıymet 70 Usd olmalıdır.Sağlık sertifikasına yazılması gereken ibareler :

  Sert Ağaçlar için;
  1.Mallar fümigasyon işleminden geçmiş (İlaçlanmalı) olmalı
  2.Fümigasyon sertifikası olmalı, fümige edildiği sağlık sertifikasında gözükmeli.

  Çam tomruk için ;
  Sağlık sertifikasında “Free from monocamus larva do not exeed 3 mm” yazmalı
  Kabuk ve kabuk kalıntıları olmamalı

  Çam kereste için ;
  Paketlerin üzerinde ve sağlık sertifikasında “KD” (Klenn Dried) yazmalı
  Kabuk ve kabuk kalıntıları olmamalı

  Odun için ;
  1.Mallar fümigasyon işleminden geçmiş (İlaçlanmalı) olmalı
  2. Uluslararası ilaçlama şirketi tarafından ilaçlama belgesi düzenlenmeli
  3. İlaçlama sağlık sertifikasında görünmeli.

 

FUMİGASYONLA ZARARLARI ENGELLENEBİLECEK BÖCEKLER

kınkanatlılar
Stegobium paniceum l: Ekmek (Bakkal) böceği
Lasıoderma serricorne F.: Tatlı kurt
Tribolium confusun d.du.v. : KIRMA biti
Tribolium castaneum herbest: Un biti
Acanthoscelides (bruchus) obtectus: Fasulye Tohum böceği
Caryedon serratus oliv: Yer fıstığı Kurdu
Rhizopertha dominica F.: Ekim kambur böceği
Cryzaephilus L.: Testereli Böcek surinamensis
Cryptolestes (laemophloeus) ferrugineus: stephi
Tenebroides mauritannicus L.: Siyah KIRMA biti.
Necrobia Deg rutipes. : Salam, sucuk biti.
Dermestes spp. : Deri böcekleri.
Ptinus tectus boield: Örümcek Böcek
Sitophilus (calandra) cryzae L.: Pirinç biti.
Sitophilus (calandra) Motsch: Mısır biti zeamais.
Sitophilus (calanira L.): Buğday biti gramarius.
Trogoderma graanarium Everts: Kapra böceği.
Pulkanatlılar
Ephestia elutella: Tütün güvesi.
Epnestia (cadra) cautella WLK. : Kuru İncir Kurdu.
Ephestia (Anagasta) kuehniella Zell: Un güvesi.
Nemapogon (Tinea) granella T.: Ekim Ambar güvesi
Plodla interpunctella Hübn. : Kuru Meyve güvesi.
Sitotroga cerealella Hübn. : Arpa güvesi