Fümigasyon ( Gaz İle İlaçlama )

Fumigasyon, ürünü tür zararlıdan korunma metodudur. Zararlı olduğu düşünülen kemirgen, haşere, böcek ve bakterilere, kapalı ve sızdırmaz bir ortamda gaz halde kimyasal madde (fümigant) verilerek yok etme işlemidir.

Fümigasyon tehlikeli bir operasyondur ve genellikle fümigasyonu gerçekleştirecek firmadan resmi sertifika istenir.

Fümigasyona başlamadan önce ilk olarak fümigasyon yapılacak alan sızdırmaz bir ortam olmak zorundadır. Daha sonra fümigant, fümige edilecek alana bırakılır. Sonra bu alan belli bir süre boyunca böyle tutulur ki fümigant tüm alana yayılsın ve her noktada ki zararlıları öldürsün. Sonra bu alan iyice havalandırılır ve zehirli fümigant gazların uzaklaştırılması sağlanır ki insanların girebilmesi için güvenli olsun.

Bu alanda ki doğru havalandırma ve izolasyon fümigasyonun durumundan dolayı çok kritiktir. Fümigant gazlarının kaynağı ile fümige edilen ürünü ayırmak çok önemlidir. Her ne kadar ürün artık güvenli ise de alanda halen zararlı seviyede fümigant gaz olabilir. Bu nedenle fümigant gaza göre özel detektör cihazlarınla havadaki gaz ortamı ölçümü yapılmalıdır.

İzolasyon sağlandıktan sonra çok hafif nemli olması istenir. Eğer su ile temas ederse alevlenebilir ve ortamda patlama yaşanabilir. Bu şekilde dünyada 7-8 tane un fabrikasının patladığı, yandığı kayıtlara geçmiştir. Bundan dolayı dikkatli, bilinçli ve profesyonel kişiler tarafından yapılmalıdır. Çok tecrübe isteyen zor ve zahmetli bir işlemdir.